Επαγγελματική ομάδα

30 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία ανάμειξης

Προκατασκευασμένο εργοστάσιο ανάμειξης σκυροδέματος

+86 15192791573